...

Pascal De Veirman

Verbindend leiderschap als leidraad langs de stapstenen naar vlot en succesvol ondernemen.

Beste lezer,
Hartelijk dank voor jouw interesse!

Ik tracht je summier weer te geven wat mij bijzonder drijft als mens en bezieler van Intentif, waarmee ik mijn missie verwerkelijk, samen met mijn partner Petra Van Hoorde en de collega’s die eenzelfde missie delen. Ik ben de fiere papa/+papa van vijf dochters die me langs mijn levenspad, elk op hun manier, veel leerden. In contact met hen leer ik waar verbinden om gaat in alle facetten die het leven je biedt. Ze helpen me te voelen dat ik werkelijk leef.

Ik ben van nature een heel positief mens en zou liefst altijd lachend door het leven gaan. Als realiteit m’n pad kruist komt die soms over als negatief, zeker als die onder de vorm van een kritische bemerking geuit wordt door een vertrouwenspersoon. Gaandeweg werd ik me ervan bewust dat mijn managing partner geen negatieve intenties heeft met de soms kritische bemerkingen. Alsmaar meer koos ik ervoor om de interventies te ervaren als toegevoegde waarde. Waardoor mijn gevoel, eerder ontgoocheling en irritatie, veranderde in dankbaarheid. Mijn reactie, eerder nors en scherp, is nu een glimlach geworden, een dankwoord dat onze werkrelatie versterkt.

Wandel je mee op mijn pad door de jaren heen… ?

Voldoening of net niet…

In de vele jaren in  management- en directiefuncties liep ik talloze keren met mijn hoofd tegen de muur. Het deed me snel inzien dat je verbetering niet altijd alleen in je omgeving dient te zoeken. Soms hoor je simpelweg es naar jezelf te kijken en daaruit te leren. In één van die jobs stuurde ik een 300-tal mensen aan. Ik besefte dat ik daar wel succesvol in was in de klassieke zin, maar niet echt voldoening voelde. Die voldoening haalde ik veel meer uit de samenwerking met mensen die dichterbij me stonden. Horen, zien en voelen waar zij tegenaan liepen en hen helpen op de stapjes op hun pad, dat maakte me blij !

Ontstaan van de missie

Daar wou ik meer mee doen. De opstart van Intentif, na een overgangsjaar van studie en bezinning. Na vijf jaar intens samenwerken met vele mensen en bedrijven realiseerde ik me echter dat ik ook bij dat werk voldoening miste. Immers, enkele maanden na een training deden mensen meestal niks meer met datgene wat we in de training hadden doorwerkt. Dit kon het niet zijn. Het moest anders kunnen toch ?!

Geboorte van de in-company training op maat

In overleg met de grote en kleine bedrijven waarmee ik toen werkte, vonden we een gemeenschappelijk streefdoel:  duurzame groei bewerkstelligen !  In contact met hen en de teamleden bij Intentif ontwikkelde ik de leiderschapstrajecten die aan de basis liggen van de trainingen die we ook vandaag nog op maat uitrollen. Traject na traject verfijnden we onze aanpak. We leerden telkens meer hefbomen kennen en werden steeds kundiger in het begeleiden van groeitrajecten met blijvende impact.

Ontdekking van de cruciale hefbomen

We stelden vast dat quasi elk bedrijf een proactiever middenkader wenst.
Vele MT leden dromen van managers die meer initiatief durven nemen, die in overleg gaan vóór iets verkeerd gaat, die voorkomen dat brandjes ontstaan.

We stelden vast dat directieleden daarvoor naar hun middenkader kijken. Echter : daar ligt meestal maar 50% van de oplossing, de andere 50% ligt bij het MT zelf, zo blijkt uit onze ervaring.

Sommige managers worstelen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Sommigen geloven dat fundamentele zaken door hun baas dienen aangepakt te worden. In de opleidingen blijkt dat het MT een samenwerkingsklimaat neerzet waardoor leren gestimuleerd en begeleid wordt … of niet. Pas als directies erin slagen de juiste team- en bedrijfscultuur neer te zetten, ontstaat een succesvolle hefboom tussen beide hiërarchische lagen, met optimale resultaten als gevolg. Bij het bepalen van de bedrijfscultuur is de bedrijfsleider een cruciale figuur. Het gedrag wat die man of vrouw dagelijks laat zien, kan een eensgezinde beweging in gang zetten. Binnen groeitrajecten is het gedrag van de bedrijfsleider in hoogsteigen persoon zelf dus een tweede onmiskenbare verankerende hefboom voor de beoogde groei. Dat stimuleerde ons om groeitrajecten uit te werken, specifiek op maat van die bedrijfsleider.  Als bedrijfsleider is jouw gedrag natuurlijk niet alleen het resultaat van jouw bewuste intenties, maar ook van jouw onbewuste patronen ! In een groeitraject krijg je daar zicht op, stap voor stap. Dat gaat niet op 123.

Geboorte van het leiderschapstraject voor KMO bedrijfsleiders

In een samenspel tussen Fernand en mezelf ontstond dit mooie traject. Onze eerste groep vormde zich met bedrijfsleiders waarmee we reeds in-company trajecten deden en ook met enkele nieuwe mensen waarmee we nog niet eerder hadden samengewerkt. Bij de eerste tweedaagse zagen we onnoemelijk snel een vertrouwensband ontstaan, zowel tussen deelnemers onderling en als met ons als begeleiders. Ook bij alle volgende groepen bleek dat een grote kracht. De bedrijfsleiders werden al heel snel mensen die open en eerlijk in overleg gingen met als enige doel: zichzelf oprecht tonen en over het bedrijf praten zoals het is, om te leren en te verbeteren.  De link tussen de persoonlijkheid van de zaakvoerder, de bedrijfscultuur en de uitdagingen werd zo snel nog duidelijker. Wijziging van de bedrijfsleiders wijzigt de bedrijfscultuur, wat op menselijk vlak resulteert in totaal andere uitdagingen. Vanuit die wondere ontdekking ontstaan leerrijke interacties in de groep waarvan beide partijen enorm veel leren. Leiders krijgen al snel zicht op hun eigen gewoontes én de mate waarmee ze bij hun teams (onbewust) gedrag uitlokken dat ze niet wensen. En, brengt mij dat nu de voldoening die ik zocht, zo’n begeleiding van leiders op dat pad ? Absoluut !  Nog steeds !

Een lerende organisatie vraagt om creatief leiderschap

Onze leiderschapstrajecten worden alsmaar beter. We schaven ze constant bij en zien dat de vruchten ook alsmaar mooier worden. De voorbije jaren ondergingen de trajecten een mooie evolutie dankzij de fundamentele inbreng van Petra, die me inspireerde, de trajecten mee herwerkte en ook het creatieve alsmaar meer ingang liet krijgen. Een lerende organisatie vraagt om creatief leiderschap. Creativiteit komt voort uit een diepgewortelde passie en noodzaak om anders te denken en te handelen, dingen gewoon uit te proberen en fouten te maken. Het biedt de potentie en mogelijkheden voor vernieuwing en groei.

Geboorte van het leiderschapstraject voor managers

Sommige bedrijfsleiders uit de opleiding vroegen ons ook om hen bij te staan in hun bedrijf. Al snel kwam de vraag voor gelijkaardige trajecten voor senior managers en directieleden. Natuurlijk zeiden we daar volmondig ja op !  De zaakvoerder en de ervaren managers gaan in een vernieuwd, verrijkt contact met een verfijnder jargon aan de slag, wat inspirerend werkt voor iedereen. Dat blijkt de cruciale hefboom tussen MT en middenkader te versterken.

#LeidersInspirerenLeiders

Ik voel telkens zoveel dankbaarheid deze leiders stappen te zien zetten. Elke keer opnieuw sterkt het ons geloof dat de deelnemers echt een kwantumsprong kunnen maken binnen onze leiderschapstrajecten. De voldoening op hun gezichten als ze huiswaarts keren !

Dat serene gevoel van contact met jezelf, je missie, je omgeving en de wereld… Dat gevoel van verbindend leiderschap gunnen wij aan alle leiders die ervoor openstaan. Jullie ook, toch ? Verspreid de vibes in je omgeving en steek je collega’s, partner en kinderen, vrienden en zakenrelaties aan. De eerste stappen zijn de moeilijkste. Vele leiders durven die eerste stap niet te zetten. Op dat moment helpt het dat een vertrouwenspersoon even bijstaat, dat weten we allemaal. We zien het telkens opnieuw: de schroom of afkeuring (angst) vooraf en het stralen achteraf, zodra het nieuwe toch veilig blijkt te zijn.
Je hoeft niet meteen te springen.
Maak kennis via onze linkedin of facebook pagina’s, download ons succesvol e-book “7 pijlers van succesvol leiderschap“, kom es proeven van onze aanpak op een event,
of neem gewoon contact voor een vrijblijvend klankbordgesprek bij een koffietje !

Wij kijken er absoluut naar uit om jou te leren kennen en samen stappen te zetten naar meer voldoening en bedrijfssucces !

Van harte,

Pascal De Veirman

Bekijk de opleidingen met Pascal De Veirman

22080