Marcel Van Damme

Never change a winning team, but always prepare your winning team to beat in a changing environment: continue winning.

Marcel Van Damme

“Never change a winning team” geldt als een alom aanvaarde uitspraak. Té vaak wordt deze uitspraak letterlijk genomen en is ze helaas het excuus voor behoudsgezindheid, stabiliteit en non-conformisme. Winnen doe je echter op een welbepaald moment in een welbepaalde situatie en in welbepaalde omstandigheden. Blijven winnen doe je door aanpassing en verandering volgens de noden van die veranderende situatie en omstandigheden. Weinig winnaars blijven winnen, tenzij ze zich weten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden.

Ik kom uit de farmaceutische industrie. Weinig werelden hebben zo’n ontwikkelingsevolutie gekend de laatste 20 jaar. Het ongeneeslijke van vroeger is nu behandelbaar en geneesbaar geworden. Deze ontwikkelingsevolutie vroeg om voortdurende verandering: verandering van denken, verandering van beleid, verandering van aanpak… en dit telkens met het nodige aanpassingsvermogen en de nodige flexibiliteit. Gebaseerd op mijn ervaring en expertise wil ik jullie helpen in jullie veranderingsproces, waar  je ook staat op de hiërarchische ladder. “Never change a winning team, but always prepare your winning team to beat in a changing environment and win again, and again, and again…”

PS: ik schreef een boek “Doeltreffend interviewen”, verkrijgbaar op kantoor !

Bekijk de opleidingen met Marcel Van Damme

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.