...

Christophe Viaene

I never dreamed about success. I worked for it.

Het is ondertussen 17 jaar geleden dat ik begon als projectleider bij Voka – Kamer van Koophandel.  Daar heb ik talloze projecten bedacht, uitgeschreven, maar vooral ook uitgevoerd.  Projecten omtrent het inschakelen van kansengroepen op de arbeidsmarkt, het opzetten van competentiemanagement bij bedrijven, het installeren van een leercultuur en persoonlijke ontwikkelingsplannen, het onder de aandacht brengen van knelpuntberoepen en ga zo maar door.  Nadien ben ik mij meer gaan specialiseren in het opvolgen van anderen bij de uitvoering van hun project.  Eerst voor collega’s bij Voka, later voor bedrijven waardoor de term ‘subsidioloog’ zijn intrede deed.

Als “subsidioloog” help ik je bij subsidie aanvragen voor o.a. ESF

Nu ben ik voltijds ‘subsidioloog’. In samenwerking met intentif ondersteun ik bedrijven bij het aanvragen, opstarten en rapporteren van HR- of organisatiebeleidsprojecten. We analyseren en brengen het vertrekpunt in kaart, evenals het doel (probleemschets), waarna we samen komen tot het vastleggen van concrete acties met bijhorend actieplan dat ingediend kan worden voor subsidie bij o.a. ESF of Agentschap Innovatie en Ondernemen.  Ook tijdens en na het project bieden we begeleiding aan, gezien de opvolging en rapportering van een dergelijk dossier heel belangrijk is om de uiteindelijke subsidie te kunnen ontvangen.

Zo begeleiden we bedrijven van start tot einde waarbij het niet alleen de bedoeling is dat ze subsidie verwerven, maar vooral dat ze verdere stappen zetten in de goede richting en er concrete inhoudelijke resultaten geboekt worden op vlak van HR en organisatiebeleid.

Bekijk de opleidingen met Christophe Viaene