Wil je als bedrijfsleider of directie je bedrijf naar succes leiden door het beste in mensen naar boven  te brengen? Meer resultaat met minder moeite?

Korte trajecten voor leidinggevenden

Beter (samen)werken door meer zelfinzicht

Wil je als leidinggevende een kort traject met specifieke focus om meer resultaat te halen met minder moeite?

Coaching

Individueel en als team 

Persoonlijk of in team, in alle veiligheid fundamentele stappen zetten.

Velen geven aan: “dit is een uitzonderlijk boeiend pad van persoonlijke groei!”

Evenementen

Kom proeven van verbindend leiderschap

Kom proeven en laat je inspireren, want #leidersinspirerenleiders.

Vergaar nieuwe inzichten en zet die om in actie.

Jaartraject Leiderschap – voor Ondernemers & Directie

Wil je betere resultaten halen met je organisatie met minder moeite?

Dat start bij jou en je (zelf)leiderschap. Persoonlijke ontwikkeling is een absolute voorwaarde voor professionele groei. Anderen leiden kan pas als je jezelf kan leiden. Be the change you want to see in the other.

Niet gemakkelijk aan de top…

Voel je (te) veel verantwoordelijkheid op jouw schouders leunen? Je team neemt te weinig initiatief?
Je bent steeds drukdruk met operationele zaken, terwijl je liever strategisch wil werken aan je toekomstvisie?
Soms geraak je echt gefrustreerd van al dat gedoe? Je moet aan alles denken. It’s lonely at the top. Je team heeft jou zo vaak nodig, als scheidsrechter of om knopen door te hakken.

Als ze nu eens…

Als ze eens wat meer zouden communiceren en wat beter zouden samenwerken…
Dan zou de sfeer beter zijn. Minder mensen zouden ziek vallen of vertrekken.
En dan zou jij zelf minder hard moeten werken en toch  betere resultaten halen.  
Dan kan jij je bezig houden met die zaken waar je als bedrijfsleider en directie echt voor nodig bent, wat anderen niet kunnen doen in jouw plaats.
Weet je dat uit onderzoek blijkt dat het gros van de taken die een bedrijfsleider uitvoert eigenlijk door medewerkers minstens even goed kunnen uitgevoerd worden? Met als bijkomend voordeel dat de medewerkers zich zo verder kunnen ontwikkelen. Het geeft meer voldoening voor hen én voor jou. Het biedt meer toekomstperspectief en het kost de organisatie een pak minder.  Het levert keiveel resultaten op met minder moeite. Maak je geen zorgen, de zaken draaien goed, ook als jij er niet bent.
Super voor jou, je organisatie én alle medewerkers. Iedereen tevreden.

Welke ondernemer zou dat nu niet willen?

Ja maar, hoe kan dat?

Ja, maar hoe bekom je dat, vraag je? Want je hebt al wel wat opleidingen gedaan. Zonder veel resultaat in de praktijk. Klopt, er is een verschil tussen weten en het effectief doen.
Uitzoeken wat maakt dat je het anders doet dan wat je volgens de theorie zou moeten doen, daar ligt de sleutel. Daarmee kan je aan de slag en het verschil maken.
Succesvol leiderschap begint met zelfkennis. Durven in de spiegel kijken. Zoeken naar wat jij zelf anders mag doen. Handel je werkelijk vanuit vertrouwen en respect?  Neem je je verantwoordelijkheid, met oog voor je doel én de mens. Durf je je kwetsbaar opstellen?

Succesvolle leiders brengen het beste in mensen naar boven. Je hebt een voorbeeldfunctie. Jouw leiderschap werkt aanstekelijk. Je hebt impact met alles waar je je bewust én niet bewust van bent.   
Vaak zitten er vervelende ervaringen en overtuigingen in de weg, zodat je het toch niet volgens de boekjes doet. Wellicht zie je dat nu niet in. Of misschien besef je het wel, maar slaag je er toch niet in je gewoontes te veranderen? 

Connect & Lead

Leiderschap gaat om durf, kracht en kwetsbaarheid, focus en vertrouwen, flexibiliteit en stabiliteit. Dat vraagt dat je “contact” maakt met jezelf én de anderen. Het woord “contact” stamt van het Latijnse “con-tangere”, wat betekent: “elkaar (aan)raken”.  Waardoor word jij geraakt? Hoe raak jij anderen? Hoe vertaalt dit zich in de kracht van je leiderschap? Daar gaat het om in “Connect & Lead”.

Dat onderzoeken en veranderen wat jij beter kan doen, dat vraagt moed. Op zo’n manier groeien als mens en leider doe je niet op 123 door een trainingsdag af en toe. Daarom begeleidt Intentif  je intensief in dit meerjarentraject samen met een kleine groep gelijkgezinden, door een combinatie van residentiële opleidingsdagen, online begeleiding en thuiswerkopdrachten, zodat je het geleerde ook effectief in je bedrijfscontext toepast en het je echt eigen maakt in de praktijk.  Van kennis naar weten naar zijn. Je wordt de beste leider die je kan zijn. 
Met tastbare resultaten als gevolg: je kiest bewuster wat je wel en niet doet en hoe je het doet.
Je krijgt meer rust, beter inzicht, meer tijd, meer voldoening, minder tegenstand, betere resultaten met minder moeite. 

 

 • Exclusief voor leiders aan het hoofd van een organisatie : ondernemers, KMO bedrijfsleiders,  directieleden …
 • enkel voor jou als je de oorzaak van alle uitdagingen bij jezelf als leider durft onderzoeken. Ondanks al je goeie bedoelingen, lig je toch zelf aan de basis van wat misloopt in je team. Dat kan best confronterend zijn.
 • Conditio sine qua non: bereid zijn jezelf bloot te geven. Jezelf open op te stellen voor de groep van gelijkgezinden.

Het leiderschapstraject omvat 3 jaren. Je schrijft jaar per jaar in.

Geen klassieke management opleiding.

We werken heel praktijk- en ervaringsgericht op een creatief-dynamische manier. Begripvol respectvol én confronterend. Begeleiders en deelnemers houden elkaar een spiegel voor.

Zowel het fysieke, mentale, sociaal-emotionele als het spirituele (zelfverwezenlijking) aspect krijgen onze aandacht, dankzij gesprekken, creatieve werkvormen, intuïtieve ontwikkeling en lichaamsbewustwording. We zoeken balans tussen ‘zijn’ en ‘handelen’, tussen rust en beweging. Denken, doen en voelen komen aan bod. Hoofd-hart-buik op één lijn is het doel.

Elk jaar bestaat uit een aantal residentiële tweedaagses in combinatie met online opvolging.

Van IK naar WIJ naar het groter geheel

 • In het eerste jaar ligt de klemtoon op jou en je persoonlijk leiderschap. Het is een IK-jaar.  Je leert jezelf dieper kennen. Je missie. Je voorkeuren. Je uitdagingen. Je impact op de bedrijfscultuur. Je evolueert naar krachtig leiden met bedrijfsimpact.
 • In het tweede jaar ligt de klemtoon op jou in verbinding met je organisatie. Het is een WIJ-jaar. Jouw persoonlijke missie verbinden we met de bedrijfsmissie. We bekijken de systeemdynamiek in jouw organisatie met de remmende en stuwende krachten. Je ontwikkelt het gepaste leiderschap om tot synergie te komen zodat 1+1 veel meer wordt dan 2. In een veilige en toch soms confronterende omgeving oefen je  het coachen, faciliteren en stimuleren.
 • In het derde jaar breiden we uit naar jouw leiderschap in verbinding met het groter geheel. Het is een TOTAAL-jaar. Dit is een verdiepingsjaar waarbij we werken aan jouw specifieke uitdagingen op je groeipad als inspirerend leider voor je wijde omgeving. 

Hoe werkt het dan?

Elk jaar bouwt verder op het vorige jaar. Alles blijft evolueren: jijzelf, je omgeving en de wetenschap rond leiderschap.  Elk jaar breidt je inzicht uit en verdiept het zich. Je zal altijd ‘fouten’ blijven maken, volleerd ben je nooit. Door de verdieping en herhaling integreer je de inzichten steeds meer in je dagelijkse zijn.

Na elke tweedaagse krijg je een thuisopdracht. 
Je deelt je ervaring en je groei op het online platform. Feedback geven en ontvangen op een effectieve manier is cruciaal. Zowel tijdens de sessies als online oefen je er voortdurend op in een veilige omgeving.
Op het einde van elk jaar stel je je  proces van het voorbije jaar voor.

Je leert stil te staan bij wat maakt dat je op een bepaalde manier reageert en welke onmiddellijke impact dit heeft op je medewerkers. Je leert de tijd nemen om terug contact te maken met jezelf, met je medewerkers, je bedrijf en de omgeving. Doorheen het traject word je getriggerd om zowel in je dagdagelijkse beslommeringen als bij het nemen van beslissingen je ratio en je intuïtie toe te laten en deze met elkaar in evenwicht te brengen. Belangrijk is om je denken, voelen en doen op 1 lijn te krijgen. Hoofd-hart-buik vormen één geheel. Een en-en-en verhaal.

Nog een grote troef…

De wisselwerking tussen de verschillende ondernemers vormt een onbeschrijflijke meerwaarde. Door het complexloos uitwisselen van ervaringen, voorvallen, moeilijkheden waar men tegenaan loopt, leer je niet enkel jezelf te relativeren, je steekt er immens  veel van op. Door het delen van verhalen in een veilige omgeving ontstaat er een duidelijk waarneembare verbinding tussen de deelnemers. Het is belangrijk deze verbinding ook tot stand te brengen tussen jezelf als leidinggevende en je medewerkers. Zodoende bepaal jij jouw bedrijfscultuur alsmaar bewuster en laat je jouw blinde vlek minder aan het stuur.

Het is aan jou…

Kies jij voor jouw persoonlijke ontwikkeling met professionele groei en optimale resultaten als gevolg? Ontdek er meer over op onze kalender
Oh ja, mocht je twijfelen of dit iets voor jou is, we bespreken graag jouw persoonlijke uitdagingen in een klankbordgesprek. Kost je niets behalve je tijd 😉

 

Over de voorbije 18 jaar begeleidde Intentif tal van bedrijven naar een lerende organisatie. Telkens opnieuw werd ons duidelijk welke cruciale en krachtige hefboom een bedrijfsleider en de directie voor zijn/haar organisatie kan zijn. Vanuit die wetenschap en inzichten zijn we onze trajecten verder blijven verfijnen met als doel : evolutie en groei op gang brengen door alle lagen van je bedrijf!

Jezelf én anderen kennen vormt de basis van effectief samenwerken voor de best mogelijke resultaten zonder frustrerend gedoe.

Besef jij welke krachtige hefboom jij kan zijn en wil je écht vlotter én betere resultaten neerzetten met je bedrijf ? Kies dan voor groei als leider en mens. Neem schriftelijk of telefonisch (+32476252756) contact op.

Een verbindend leiderschapstraject op maat van jouw bedrijf gaat bij voorkeur door op Het Leerhof in de Vlaamse Ardennen, het kan ook plaatsvinden in jouw bedrijf of op een andere locatie die jij wenst. Wij geloven niet in ééndagsvliegen, tenzij ter kennismaking. Werkelijke verandering vraagt een traject aanpak: een combinatie van een aantal trainingsdagen en online begeleiding, liefst top-down zodat de complete organisatie de veranderingsprocessen integreert. 

Inschrijven

Zij volgden het jaartraject:

Topvoetbal lessen voor ondernemers

Veel leiders onderschatten de impact die ze hebben op hun team. Wees je als leider bewust van je impact op de resultaten leek wel het thema van de titanenstrijd tussen voetbalmonumenten Barcelona en...

Wil je weten in welke mate jij je verbindend leiderschap inzet?

Deze leidersscan helpt je op weg naar inzicht op deze vraag.

Korte trajecten voor leidinggevenden

Wist je dat veel frustraties -zowel privé als professioneel- ontstaan omdat we de impact van ons gedrag verkeerd inschatten ?

Jarenlang geven we reeds opleiding rond jezelf en de ander leren kennen, met ieders persoonlijke voorkeuren. Onlangs zei een cursist dat iedereen de kans verdient zo’n training te volgen. Het zou veel meer begrip voor jezelf én elkaar creëren. Het zou heel veel misverstanden en discussies op het werk én thuis vermijden.

We bieden dus deze tweedaagse aan voor iedereen die zijn/haar leven in eigen handen wil nemen. Voor iedereen die vanuit zelfkennis beter wil omgaan met anderen. Want er zit een leider in elk van ons, ongeacht je functie. Je kan pas anderen (thuis en op het werk) goed leiden als je jezelf kan leiden.

 • Gericht op leidinggevenden die onze overtuiging willen onderzoeken: “de oorzaak van alle uitdagingen ligt bij de leider !” Ook al heb je de allerbeste bedoelingen, onbewust lig je zelf aan de basis van wat misloopt in je team.
 • Gericht op leiders die willen investeren in zichzelf en dit samen wensen te doen met gelijkgezinden​.
Op deze tweedaagse leer je :

 • je eigen persoonlijke voorkeuren kennen. We werken a.d.h.v. je persoonlijk Insights Discovery profiel. Je krijgt je eigen profielboekje en de blokjes mee.
 • de voorkeuren van anderen inschatten zodat je hen kan behandelen zoals zij behandeld willen worden
 • je gedrag afstemmen en te verbinden met de ander, zonder jezelf te verloochenen
 • correct feedback geven en ontvangen
 • valkuilen voor hecht teamwerk herkennen en vermijden
 • oefenen met elkaar. Je ontmoet mensen uit verschillende bedrijven waar je op een veilige manier mee kan oefenen. Hier ontstaan klankborden voor het leven.
 • inzicht verwerven in je persoonlijke groei-mogelijkheden. Na de tweedaagse wordt een online individuele coaching sessie voorzien waarbij we nog verder inzoomen op jouw specifieke uitdagingen.
 • blijvend het geleerde integreren in je dagelijkse omgeving. Na de tweedaagse begeleiden we twee online groepsintervisies, waarbij de deelnemers concrete cases aanbrengen. Een ideale manier om het geleerde extra in te oefenen én bij te sturen.
 • In een besloten groep faciliteren we blijvende interactie online. (#leidersinspirerenleiders !).
Over de voorbije 15 jaar begeleidde Intentif tal van bedrijven naar een lerende organisatie. Telkens opnieuw werd ons duidelijk welke cruciale en krachtige hefboom een bedrijfsleider voor zijn/haar organisatie kan zijn. Vanuit die wetenschap en inzichten zijn we onze trajecten verder blijven verfijnen met als doel : evolutie en groei op gang brengen door alle lagen van je bedrijf !

Besef jij welke krachtige hefboom jij kan zijn en wil je écht vlotter én betere resultaten neerzetten met je bedrijf ? Kies dan voor groei als leider en mens. Neem schriftelijk of telefonisch (+32476252756) contact op.

Een verbindend leiderschap traject op maat van jouw bedrijf gaat bij voorkeur door bij ons in de Vlaamse Ardennen en kan ook plaatsvinden in jouw bedrijf of op een andere locatie die jij wenst. Dit kan gaan van 1 dag introductie voor teams tot complete organisatieveranderingsprocessen waarbij we jouw organisatie top-down begeleiden.

Inschrijven

Zij volgden trainingsdagen:

Topvoetbal lessen voor ondernemers

Veel leiders onderschatten de impact die ze hebben op hun team. Wees je als leider bewust van je impact op de resultaten leek wel het thema van de titanenstrijd tussen voetbalmonumenten Barcelona en...

Coaching

Iedereen gaat nu en dan door een moeilijke periode. Op het juiste moment om hulp vragen is een teken van kracht! Als je elke mijl alleen aflegt, verbruik je onnodig veel energie (jijzelf en je omgeving) en mogelijk verwerf je de noodzakelijke inzichten niet of integreer je ze onvoldoende. Waardoor de les jaren later opnieuw op je bordje komt. Mogelijk nog iets uitdagender.

Heb je het idee dat dezelfde lessen terugkomen? Ga op zoek naar het fundament en pak het duurzaam aan. Reflectie is vandaag de dag één van de grootste uitdagingen van managers/leiders en onze dienstverlening is daar volledig op afgestemd. Zonder reflectie zetten deelnemers geen wezenlijke nieuwe stappen, de goede voornemens maken al snel plaats voor de macht der gewoonte.

Wil je (het gedrag van) jouw omgeving veranderen ? Begin met jezelf ! Mensen geloven wat je doet, niet wat je zegt.

Tot inzichten komen, een strategie uitwerken, op pad gaan naar die beter leider in jezelf, met vallen en opstaan.

Velen geven aan dat: “Eens je het pad opgaat, wil je er nooit meer vanaf !”

We werken in sessies van 2u en dit kan zowel op kantoor als online.

 • Gericht op leidinggevenden die onze overtuiging willen onderzoeken: “de oorzaak van alle uitdagingen ligt bij de leider !” Ook al heb je de allerbeste bedoelingen, onbewust lig je zelf aan de basis van wat misloopt in je team.
 • Gericht op leiders die willen investeren in zichzelf​.
Bij een intake gesprek leren we elkaar kennen, die klik en dat basisgevoel van veiligheid en vertrouwen vinden wij erg belangrijk. We stemmen ook samen de scope van de opdracht af en maken praktische afspraken.

We werken in sessie van 1,5 tot 2u en dit kan zowel op kantoor als online.

Als we werken aan de hand van jouw persoonlijk Insights profiel stellen we vast dat dit de diepgang ten goede komt en we een grotere weg afleggen in een kortere tijd. Je krijgt je eigen profielboekje mee.

Velen geven aan: “eens je het pad opgaat, wil je er nooit meer vanaf !”

Inschrijven

Evenementen

Wil je vlot betere resultaten halen en ben je benieuwd hoe andere bedrijfsleiders en ervaren managers dat aanpakken? Mogelijk ga je graag in overleg met leiders die volop werken aan verandering binnen zichzelf en zo verandering in hun organisatie zagen ontstaan ? Met alle ups & downs.

Door de jaren zijn we gaan dromen van een wereld waarin leiders échter in contact gaan met elkaar en zodoende elkaar inspireren.

Kom proeven en laat je inspireren, want #leidersinspirerenleiders.

Gericht op leidinggevenden die onze overtuiging willen onderzoeken: “de oorzaak van alle uitdagingen ligt bij de leider !” Ook al heb je de allerbeste bedoelingen, onbewust lig je zelf aan de basis van wat misloopt in je team.

Gericht op leiders die willen investeren in zichzelf en dit samen wensen te doen met gelijkgezinden​.

  • Verbindend leiderschap is het centrale thema van elk van onze evenementen. We houden niet van zweven, het gaat erom inzichten te integreren en in je dagdagelijkse handelen te integreren. Veelal komt één van de ondernemers of managers die onze opleidingen volgen getuigen uit de praktijk. Zodoende brengen we elkaar niet alleen bij nieuwe inzichten maar zetten we ook al stappen richting “er iets mee doen”.

Inschrijven

Zij proefden van verbindend leiderschap:

Topvoetbal lessen voor ondernemers

Veel leiders onderschatten de impact die ze hebben op hun team. Wees je als leider bewust van je impact op de resultaten leek wel het thema van de titanenstrijd tussen voetbalmonumenten Barcelona en...

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.