...

Hoe Heidi haar innerlijk waardenkompas in de praktijk inzet

by

Enthousiaste no-nonsense dame Heidi Frencken, HR en finance verantwoordelijke bij ACD, vroeg zich af hoe ze concreet haar persoonlijke waarden kan matchen met de bedrijfscultuur. We gingen aan de slag tijdens een online coachingssessie.

Het resultaat was zo’n openbaring dat ze later tijdens een duo coaching samen met CEO David uitriep:”Jij moet ook die oefening eens doen, David. Het is ongelooflijk wat een impact die heeft!”

Vanuit het #leidersinspirerenleiders idee pende Heidi haar beleving zelf kort neer:

Je doel, missie/visie als bedrijf definiëren, dat is een oefening die iedere leider gemaakt heeft. Maar welk kompas stuurt je daarbij op het pad om je missie/visie te verwezenlijken?

 

Die vraag hield me heel sterk bezig. Ik ging dan ook in mezelf op zoek naar antwoorden via een waardenoefening, begeleid door Petra van Intentif.

 

Het resultaat van die oefening ligt nu op mijn buro, vlakbij en ze begeleidt me dagdagelijks op mijn pad. Het herinnert me er telkens weer aan om onderbouwde keuzes te maken en ver weg te blijven van mijn interne saboteurs.

 

Het zorgt ervoor dat mijn persoonlijke waarde de leider is op weg naar het verwezenlijken van onze bedrijfsdoelstellingen.

 

Wat een openbaring!”

Heidi Frencken – ACD HR & Finance verantwoordelijke

Over persoonlijke waarden en de vertaling naar het bedrijf

Heidi neemt deel aan ons Connect&Lead traject. Voor één van de individuele coachingssessies in dit programma, koos Heidi als topic: “Ik wil mijn persoonlijke waarden in kaart brengen én onderzoeken hoe die te vertalen/matchen naar de bedrijfscultuur van ACD.”

Een boeiend én belangrijk thema. Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat lang niet iedereen een helder zicht heeft op de eigen belangrijke waarden. Toch worden we allemaal gedreven door bepaalde waarden – bewust of onbewust.

De strijd tussen wat je wil bereiken en wat je wil vermijden

UIt een lange lijst selecteerde Heidi vooraf  haar top 5 waarden die haar het nauwst aan het hart liggen.

Dat was maar een opwarmertje. Voor de echte oefening gingen we verdiepen én verruimen.

Heidi ging intuïtief invoelen wat de volgorde van belangrijkheid van haar waarden is. We stelden een soort hiërarchische waarden-trap op met 2 parallelle sporen: waar streef ik naar én wat wil ik absoluut vermijden?

Welke waarde durf ik loslaten, welk risico durf ik te nemen om die hogere waarde te bereiken? Soms zijn we zo krampachtig bezig met te vermijden wat we niet willen, dat het onmogelijk wordt om de hoger liggende belangrijkere waarde te bereiken. Zo saboteren we ons zelf.

Op het einde van deze oefening had Heidi haar innerlijk kompas helder. Vanaf dan kan ze op elk moment, bij elke vraag, bij elke actie, aftoetsen of het klopt volgens haar kompas. Draagt het bij tot het bereiken van mijn hoogste waarde die ik neer wil zetten? Zoniet, hoe kan ik reageren zodat het wel bijdraagt?

Praktische toepassing van je innerlijk kompas

Nog tijdens dezelfde sessie experimenteerden we met een concrete toepassing op een real life business situatie waar Heidi het lastig mee had.

Intuïtief liet Heidi mijn vragen op zich af komen.  Ze benoemde zonder oordeel wat er in haar opborrelde. Dat leverde andere en diepere inzichten op dan als ze puur mentaal redenerend die vragen zou beantwoorden. Zelfs online lukte dat wonderwel.

Zelfde situatie en toch een ander resultaat

Heidi ontdekte wat ze zelf eigenlijk doet en gelooft waardoor de situatie zo problematisch wordt voor haar. We bekeken welke andere rol ze kan aannemen als ze zich laat leiden door haar hoogste waarde. Geruggesteund daardoor kwam ze tot andere overtuigingen. Het inspireerde haar tot ander gedrag, met een gunstiger effect op de situatie.

Hoewel de context niet veranderde, zag Heidi in hoe ze er zelf in de toekomst anders mee kan omgaan, met positievere gevolgen voor zichzelf én de omgeving. Met haar innerlijk waardenkompas als leidraad kan Heidi elke dag meer en meer zichzelf zijn en zich verder ontwikkelen om haar missie én die van haar organisatie waardenvol te realiseren. Het is een boeiend en uitdagend groeiproces dat levenslang doorgaat.

Ontdek zelf je innerlijk kompas 

Wil jij ook zo’n krachtig instrument ontwikkelen waardoor je duidelijker ziet wat je te doen staat?

Ben je te ongeduldig om de start van het nieuwe jaartraject Connect & Lead af te wachten? Reserveer dan je klankbordgesprek, zodat we kunnen bespreken hoe we jou best kunnen begeleiden op je pad naar de realisatie van je persoonlijke missie, helemaal in lijn met je professionele missie.

We bespreken graag persoonlijk hoe we jou en je team kunnen helpen.