...

Ik kan niet samenwerken met haar! Nu is het genoeg! Of pakken we ’t aan?

by

Leiders moeten ook onderling conflicten aanpakken: in overleg gaan, feedback geven, naar wederzijds begrip en verstandhouding werken. Als ze dat niet doen ontstaan conflicten tussen hun teams, zo blijkt uit het verhaal van Wim en Eva die er uiteindelijk samen sterker uit komen!

De samenwerking tussen beide afdelingshoofden, Wim en Eva, liep stroef. Wekelijks werd het water dieper en week het begrip voor frustratie. De gedachten en emoties werden vuriger.. Nog één klein misverstand en de zaak escaleert..

De oorzaak van de spanningen lag bij de directie die niet duidelijk aangeeft welke richting het bedrijf uitgaat. Als de onderlinge spanningen op directieniveau niet worden aangepakt en omgezet naar heldere keuzes, dan leidt het tot conflicten op middenkaderniveau. Wim en Eva voelden hun onzekerheid telkens de productieafdelingen hen met vragen confronteerden waarop ze zelf het antwoord niet wisten.

Ze hadden die onzekerheid kunnen uitspreken tegen elkaar, ze hadden hulp kunnen vragen aan hun leidinggevenden, ze hadden kunnen kiezen voor verbindend leiderschap. In realiteit beantwoordden ze de vragen van productie, zonder met elkaar af te stemmen. Ook al hadden hun uitspraken wederzijdse impact op elkaar! Verschillende mensen, verschillende meningen en vooral: de perceptie krijgt vrij spel en de misverstanden stapelen zich op.

De verstandhouding bereikt een dieptepunt

Recent kon Wim zich niet inhouden tijdens een overleg waarbij ook anderen waren betrokken. Hij reageerde en de opgepotte frustratie was heel voelbaar aanwezig als een lading die zijn woorden erg scherp maakte. Eva kromp ineen, dit had ze niet zien aankomen. De verstandhouding tussen beiden bereikte een dieptepunt.

Ik wist al langer dat Wim een rolmodel in integer gedrag en transparante open communicatie wou zijn. Zodat zijn team zijn voorbeeld zou overnemen, op dezelfde wijze met elkaar omgaan, waardoor hij de teamcultuur creëert die hij wenst om de doelstellingen te behalen.

Nadat verdriet en woede wat gezakt waren, besloten ze af te spreken en te praten. Wim wist dat het moeilijk zou worden. Intentif begeleidt hem en zijn leidinggevenden al jaren, dus vroeg hij me om te helpen de werkrelatie te redden.

Het eerste overleg

Teams en teamleden die botsen begeleiden naar vergeving, begrip en “terug gaan bouwen”: dat ligt me zo nauw aan het hart! Ik was er dan ook vroeg om de juiste energie in de ruimte te zetten. Eva kwam voor Wim aan en reageerde verbaasd toen ze me zag. Ze kende me niet en bleek dat Wim helemaal niet had aangegeven dat ik hen bij hun gesprek zou begeleiden. De onnodige spanning verdween al snel toen Wim aankwam, begrip toonde voor Eva’s onbehagen en zich verontschuldigde. We gingen aan de slag.

Beiden vertelden hoe ze de voorbije periode beleefden, met respect voor elkaar. Het respect voor elkaars versie van de feiten en elkaars beleving… mocht nog groeien. Beiden hadden hetzelfde doel voor ogen: ze wouden verder samen! Al snel was ook het laatste ingrediënt aanwezig: beiden engageerden zich om te doen wat nodig was om hieruit te geraken.

Wat bleek?

Zonder verstandhouding krijgt perceptie vrij spel

Wim houdt wekelijks teamoverleg met zijn team leidinggevenden. Week na week getuigden zijn mensen van conflicten met Eva. Wim geloofde lang in Eva’s goede intenties en wees zijn teamleiders voortdurend op hun eigen groeimogelijkheden.

Bij recente vergaderingen met productieleiders hield Eva een vurig pleidooi. Voor haar was het heel duidelijk welke weg diende te worden gevolgd. Vele uitspraken bleken niet afgestemd met Wim, die zijn geloof in Eva’s goede intenties zag afbrokkelen. Bleek ook dat Eva zijn baas al kent vanuit een vorige werkervaring en dat de twee soms informeel overleg houden. Zijn baas wou het daar niet over hebben en dat alles voedde Wim’s onbegrip. Hij voelde dat hij Eva anders ging inschatten en kreeg dat maar niet gekeerd.

Als afdelingsverantwoordelijken hun conflicten niet aanpakken, gaan de mensen in de afdelingen ook in conflict!

Het volgende overleg met zijn team leidinggevenden kreeg Wim het moeilijk. De verhalen over Eva deden zijn hart sneller slaan en hij kon niet neutraal blijven. Hij begon mee te praten en de spanning tussen de afdelingen nam toe.

Enige tijd later ontplofte Wim tijdens een afdelingsoverleg en die ontploffing had Eva gekwetst. Voor haar was het opeens heel onveilig geworden en als ze dat niet kon keren overwoog ze ontslag.

Zo kom je er niet uit!

Eva is erg gevoelig, daadkrachtig en tilde erg zwaar aan het voorval. Wim wist dat de lading zich week na week had opgebouwd. Die ontploffing, dat was maar even en daar moesten we niet te lang blijven stilstaan: hij wou het hebben over haar aandeel en de toekomst.

Daar gaan we weer… Opnieuw over dat éne moment ?!

Beiden kregen de tijd en ruimte om hun verhaal te verwoorden. Ik hielp hen onduidelijkheden weg te werken binnen een veilige setting. Bij momenten was een erg confronterende aanpak nodig. Beiden werkten hard en zetten door. Zo kregen Eva en Wim een scherper beeld van wat werkelijk speelde en groeide het wederzijds begrip. De inhoud van het conflict werd gaandeweg gescheiden van de verwarring veroorzaakt door emoties.

Inzichten brachten moed en geloof. Beiden maakten afspraken. Ze zouden 2-wekelijks overleggen met een format dat ik hen aanreikte en zo de verstandhouding terug opbouwen (i.e. perceptie geen vrij spel geven). We zouden ook opvolgen en planden een volgend overlegmoment met ons drie.

Samen aan de slag met feedback

Net als Wim vroeger had Eva nu een Insights Discovery vragenlijst ingevuld. We startten met twee uurtjes duiding van haar persoonlijk profiel. Eva vond het een zalig en leerrijk groeimoment en ze was helemaal klaar voor het opvolggesprek met Wim!

Wim was net een weekje terug uit verlof en had een overvolle agenda. Dit moment was met stip vrijgehouden en we gingen met hun profielboekjes aan de slag.

Wim en Eva gaven elkaar feedback en ontdekten elkaars talenten en eigenaardigheden. Ze bleken elkaars tegenpolen te zijn, al hadden ze dat helemaal niet verwacht.

Tegengestelde profielen leiden soms tot “bah, die is anders”!
Veel beter is “wow, die kan me perfect aanvullen, samen zijn we sterker”.

Het was mooi om te zien hoe de verstandhouding verder groeide en beiden plannen gingen maken. Het is niet altijd duidelijk welke richting het bedrijf uit wil gaan. De directie geeft onvoldoende richting waardoor zowel Wim als Eva zich soms onzeker voelden als ze met vragen geconfronteerd worden. Dat zouden ze samen aanpakken!

Ik wil je een knuffel geven!

Superblij en enthousiast werd Wim van de nieuwe werksituatie. Nu kon hij samen met Eva opbouwen en zouden hun afdelingen ook beter gaan samenwerken. Ze zouden er hun leidinggevende directeurs ook bij betrekken en zodoende de toekomst mee vorm geven.

Ik leerde hoe ik frustraties in het team bespreekbaar kan maken en helpen om ongenoegen op te lossen zodat het team beter gaat samenwerken.

Ook al is het helemaal zijn gewoonte niet, vanuit dat moment van euforie wou Wim zijn dankbaarheid uitdrukken met een warme knuffel, Corona echter… 🙂

Wil ook jij kundig omgaan met conflicten en rustiger, creatiever, effectiever leidinggeven?

Als je spanning voelt, wil jij die dan kundig aanpakken voordat die tot frustratie en ontploffingen leidt? Zodat elk misverstand een trigger is om je relaties te versterken ipv te verzwakken?

Wil je die kunde als inspirerend voorbeeld doorgeven aan je team zodat de dagdagelijkse werking op rolletjes loopt zonder jouw tussenkomst?

Wil je vol vertrouwen van binnenuit anderen inspireren het beste uit zichzelf te halen en te schitteren als team?

Wil je een betekenisvol leider zijn met een visie die het essentiële verschil maakt op de lange termijn, zodat je de toekomst onbezorgd tegemoet ziet?

Kies voor persoonlijke ontwikkeling en groei als coachend leider!

Met het unieke Intentif leiderschapstraject “Connect & Lead” maak je je los van het operationele, zodat je meer kan focussen op strategische zaken. Daardoor oefen je meer invloed uit op de krijtlijnen van je bedrijf in de toekomst, zodat je meer rust en voldoening voelt omdat je werkt aan de dingen waarmee je een wezenlijk verschil kan maken op het grotere geheel op lange termijn.

Je wordt een kei in motiveren en inspireren van je medewerkers zodat ze gestimuleerd worden om hogere doelen te stellen en zich verder te ontwikkelen en als team steeds beter presteren.

Je leert anders denken en beter reageren op stressvolle situaties, zodat je veerkrachtiger wordt en je beter in je vel voelt. Dat straalt ook af op mensen in je omgeving, zowel thuis als op het werk, zodat de omgang met elkaar op een aangenamer, ontspannen manier verloopt.

Regelmatig starten we nieuwe trajecten op, zowel in-company op maat als in open opleiding. Wat past best voor jou? We bespreken het graag persoonlijk: vraag je klankbordgesprek aan en ontdek waar jouw grootste verbeterkansen liggen.

Tot snel?

Pascal

Ik vraag mijn klankbordgesprek aan

 

Laat je inspireren door het verhaal van Filip, hij werd coachend leider en zag zijn resultaten met 10% stijgen.