Ben jij een fast of een slow thinker ?
Wat denk je zelf ? En wat lijkt jou het best ?

Los even snel dit vraagstuk op:
Als een raket en een balletje samen 1,10€ kosten en de raket kost 1€ meer dan het balletje, hoeveel kost het balletje dan ?

Wat was je eerste reactie ?

Dacht jij direct aan 0,10euro ?
==> Dan ben je een FAST thinker, net zoals de helft van de bevraagden in een onderzoek van Daniel Kahneman, auteur van de bestseller ‘Thinking, Fast and Slow’.
MAAR… het antwoord is wel fout… 🙁

Als je wat verder nadenkt, kom je wellicht op 0,05 euro uit.

==> Dat is SLOW thinking, volgens Kahneman.

Traag denken, dat klinkt zo negatief, toch ?
Ja, je linkt dat al snel aan traag van begrip zijn, niet ?
Maar dat verband leg je absoluut onterecht,
want alleen het traag denken levert je wel het juiste resultaat op 🙂

En zo vergaat het ons in ons dagelijkse leven ook.
“Haast en spoed, zelden goed” is een terechte oude volkswijsheid.
Bovendien lopen we ook geregeld in de valkuil om onze eigen overtuigingen onterecht als waarheden te beschouwen*.

Hoe werkt dat fast & slow thinking dan ?
Heel erg vereenvoudigd uitgelegd :
fast thinking gebeurt met ons oudste brein. Instinctief.
We denken dat we feiten analyseren en goed redeneren,
maar eigenlijk baseren we ons op patronen en ervaringen die ons brein herkent.
Het gebeurt in een oogwenk en het kost ons weinig moeite.

Kahneman pleit voor slow thinking : daar hebben we meer onze cortex bij nodig. Die moeten we bewust inzetten en dat kost ons veel meer energie. En een mens is van nature ‘lui’… dus vermijden we dat al vlug.
Toch gaan we alleen door slow thinking dus correct de feiten analyseren, juister redeneren en betere conclusies trekken.

Kahneman beweert in zijn boek dat veel managers eigenlijk foute beslissingen nemen t.g.v. fast thinking.
Hoewel ze denken dat ze data en feiten objectief  analyseren, neemt fast thinking het stuur over en dus reageren ze onbewust impulsief.
Het is een hele uitdaging om je échte juiste intuïtie en buikgevoel te onderscheiden van je snelle breinactie….

Je kan dit oefenen. Door er bewust mee bezig te zijn.
Door je eerste reactie in vraag te stellen.
Door je collega’s op hun eerste reactie aan te spreken.
Het is een toffe oefening voor je dagboek: ga op het einde van de dag eens na of er situaties waren waarbij je geneigd was toe te geven aan fast thinking ? Wat was het resultaat ?