Wees de verandering die je zo graag in de wereld ziet

Ghandi

In de hedendaagse maatschappij betekent dit: laat je bewustzijn toenemen opdat anderen het hunne veranderen. Hoe kun je dat doen? Laat allereerst het oude bewustzijn los en de normen en overtuigingen die er de basis van vormen.

Alles bestaat uit cyclussen

Een mensenleven en de verschillende fases daarbinnen. Van een baby die zijn eerste kreten slaakt tot we, als het meezit, menige decennia en levenslessen later, vredig en wel ons aards bestaan verlaten. De tijd binnen die fases: de jaren, uren, minuten en seconden die voorbij kruipen of vliegen. Het leven op zich. Met de eeuwen en de zich na elkaar presenterende momentopnames die zich erdoorheen slingeren. De seizoenen die telkens weerkomen. Mane- en zonneschijn. Eb en vloed. Recessie en hoogconjunctuur. Ups en downs. Einde en begin.

Ook ons gemoed is vaak cyclisch

Lang streefde ik naar een doorbraak, hoopte ik op een kwantumsprong in mijn bewustzijn waardoor alle angsten en muizenissen eensklaps verdwenen. Waarna het van dat moment af alleen nog maar in rechte lijn vooruitging. Maar zo werkt het niet. Of toch wel?

Een zekere euforie en het gevoel van zuiver bewustzijn. Ze overvallen me soms als ik een inspirerend boek heb verorberd of een interessante groep leiders heb begeleid. Hoop zwelt aan. Mijn gemoed wordt lichtvoetig.

Vaak is dit voldoende omdat de twijfels toeslaan. Waarop het enthousiasme zakt. Een dip(je) dringt zich op. Onder andere door de tegenstelling met de aanvankelijke euforie op zich. De cyclus begint kennelijk weer van voor af aan.

Ik ben een heel positief mens en zou liefst altijd lachend door het leven gaan. Als realiteit m’n pad kruist komt die soms over als negatief, zeker als die onder de vorm van een kritische bemerking geuit door een geliefde of vertrouwenspersoon komt.

Aan om het even welke gebeurtenis geven wij betekenis, waaruit een gevoel ontstaat, dat leidt tot een actie. Mensen zijn, in onderscheid met dieren, in staat hun denken te overschouwen en bij te stellen. Je kan ervoor kiezen om diezelfde gebeurtenis van een totaal andere kant te bekijken en er dus een andere betekenis aan te geven.

Gaandeweg word ik me ervan bewust dat mijn collega of partner geen negatieve intenties heeft met zijn/haar kritische bemerking. Ik kies ervoor om hun interventie te ervaren als toegevoegde waarde. Waardoor mijn gevoel, eerder ontgoocheling en irritatie, wijzigt naar dankbaarheid. Mijn reactie, eerder nors en scherp, is nu een glimlach geworden, een dankwoord dat onze relatie versterkt.

Bewust leven

Door langere tijd vrij bewust te leven stel ik vast dat de periodes van mistevredenheid minder voorkomen en als ze voorkomen, stel ik vast dat ze minder lang duren. Het wordt veel gemakkelijker om weer op de juiste kar te springen als ik op het verkeerde spoor zit. Omdat ik weet dat als je gelooft dat het goed komt, dat het ook zo is.

Als het EGO begint te kwebbelen

Ondertussen ken ik de reden waarom een cyclus weer van vooraf aan begint. Dat komt omdat het ego begint te kwebbelen. Wat het geloof aantast. Waardoor ook het verhoopte resultaat van inspanningen uitblijft. Het ego is als een innerlijke politieagent. Hij concentreert zich eerder op wat misloopt en denk het goeie vaak kapot. Soms is zijn inmenging overduidelijk. Soms sluipt hij zich subtiel een weg in je systeem. Als hij lang genoeg blijft verliest het leven zijn glans. Proef je het spreekwoordelijke zout op de patatten niet meer of ontgaat de schoonheid van de Japanse kerselaar je misschien doorheen heel de bloeitijd.

Mocht het mogelijk zijn om altijd bewust te zijn op het moment dat het ego zich moeit en we bij machte zouden zijn om te reageren (ons niet laten overspoelen), zouden we veel sneller kunnen ingrijpen vooraleer het escaleert. Zouden we misschien zelfs het ontrollen van een nieuwe cyclus kunnen voorkomen en eerder minicyclussen creëren binnen dezelfde cyclus die voor veel minder opschudding zorgen.

Is het mogelijk om ons altijd goed te voelen?

Tot op een bepaalde hoogte denk ik van wel. Als we erin slagen om het polaire denken (goed-fout, zwart/wit) te vermijden.

Niets is zeker. Het leven is als een trein. De ene wagon is al voorbij als de andere begint. Het heeft noch zin om ons koortsachtig vast te klampen aan het plezierige, noch om ons te verzetten tegen de onaangename kantjes van het leven. Weldra zijn ze allebei weer voorbij. Ook dat is cyclus gebonden. Aan ons de keuze of we onszelf als een rat achterna hollen in de tredmolen of ons leren ontspannen in wat het leven ons op dat moment geeft.

Ondertussen ondervond ik meermaals dat het leven naar je toe komt op het moment dat je er niet te hard mee bezig bent. Iemand zei me ooit ook eens dat je je tien keer per dag kunt herpakken. En dat klopt. Als je dag slecht begint, hoeft dit absoluut niet te betekenen dat heel de dag verloren is.

Alle evolutie in je omgeving begint bij jezelf !

Met de hedendaagse boodschap van Gandhi in gedachten “laat je bewustzijn toenemen opdat anderen het hunne veranderen” wil ik benadrukken dat de evolutie in je omgeving waar je zo naar verlangt, begint bij jezelf ! Laat allereerst jouw oude bewustzijn los en de normen en overtuigingen die er de basis van vormen.

De meeste mensen stellen vooral hun omgeving in vraag, ze werken harder aan het veranderen van hun partner dan aan zichzelf, ze werken aan hun team en bedrijf, maar niet echt aan de shit die leeft binnenin zichzelf. Wil je een beter leider zijn, wens je een groter team, een hele organisatie te leiden naar succes, dan moet je eerst de leiding nemen over jezelf. Dat vraagt een bepaald engagement naar jezelf, dat vraagt om jezelf kritisch in vraag te durven stellen, dat vraagt een hoger bewustzijn. Veel mensen zoeken verbetering in hun omgeving maar niet bij zichzelf.

Klaar voor jouw kwantumsprong ?

Wens je dit proces te versnellen, stap je pad dan niet alleen. Doe het samen met gelijkgezinden en volg jouw pad binnen een programma dat zijn transformatieve kracht bewezen heeft: Intentif’s KMO leiderschapsprogramma voor leiders die ervoor kiezen een succesvoller leider te worden.

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.