Voldoening of net niet…

In de vele jaren in  management- en directiefuncties liep ik talloze keren met mijn kop tegen de muur.  Het deed me snel inzien dat je verbetering niet altijd alleen in je omgeving dient te zoeken.  Soms hoor je simpelweg es naar jezelf te kijken en daaruit te leren.

In één van die jobs stuurde ik een 300-tal mensen aan. Ik besefte dat ik daar wel succesvol in was in de klassieke zin, maar niet echt voldoening voelde. Die voldoening haalde ik veel meer uit de samenwerking met mensen die dichterbij me stonden. Horen, zien en voelen waar zij tegenaan liepen en hen helpen op de stapjes op hun pad, dat maakte me blij !

Ontstaan van de missie

Daar wou ik meer mee doen. Daarom bouwde ik mijn Intentif traject, na een overgangsjaar van studie en bezinning.
Na vijf jaar intens samenwerken met vele mensen en bedrijven realiseerde ik me echter dat ik ook bij dat werk voldoening miste. Immers, enkele maanden na een training deden mensen meestal niks meer met datgene wat we in de training hadden doorwerkt. Dit kon het niet zijn. Het moest anders kunnen toch ?!

Geboorte van de in-company training op maat

In overleg met de grote en kleine bedrijven waarmee ik toen werkte, vonden we een gemeenschappelijk streefdoel:  duurzame groei bewerkstelligen !
In contact met hen en de teamleden bij Intentif ontwikkelde ik de leiderschapstrajecten die aan de basis liggen van de trainingen die we ook vandaag nog op maat uitrollen. Traject na traject verfijnden we onze aanpak. We leerden telkens meer hefbomen kennen en werden steeds kundiger in het begeleiden van groeitrajecten met blijvende impact.

Ontdekking van de cruciale hefbomen

We stelden vast dat quasi elk bedrijf een proactiever middenkader wenst.
Vele MT leden dromen van managers die meer initiatief durven nemen,
die in overleg gaan vóór iets verkeerd gaat,
die voorkomen dat brandjes ontstaan.

We stelden vast dat directieleden daarvoor naar hun middenkader kijken. Echter : daar ligt meestal maar 50% van de oplossing, de andere 50% ligt bij het MT zelf, zo blijkt uit onze ervaring.

Sommige managers worstelen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Sommigen geloven dat fundamentele zaken door hun baas dienen aangepakt te worden.
In de opleidingen blijkt dat het MT een samenwerkingsklimaat neerzet waardoor leren gestimuleerd en begeleid wordt … of niet.

Pas als directies erin slagen de juiste team- en bedrijfscultuur neer te zetten, ontstaat een succesvolle hefboom tussen beide hiërarchische lagen, met optimale resultaten als gevolg.

Bij het bepalen van de bedrijfscultuur is de bedrijfsleider een cruciale figuur. Het gedrag wat die man of vrouw dagelijks laat zien, kan een éénsgezinde beweging in gang zetten. Binnen groeitrajecten is het gedrag van de CEO in hoogsteigen persoon zelf dus een tweede onmiskenbare verankerende hefboom voor de beoogde groei.

Dat stimuleerde ons om groeitrajecten uit te werken, specifiek op maat van die CEO’s.  Als bedrijfsleider is jouw gedrag natuurlijk niet alleen het resultaat van jouw bewuste intenties, maar ook van jouw onbewuste patronen ! In een groeitraject krijg je daar zicht op, stap voor stap. Dat gaat niet op 123.

Geboorte van het CEO leiderschapstraject

Samen met mijn collega Fernand bereidden we deze CEO opleiding voor. We hebben elkaar altijd goed aangevuld en dat was van grote waarde in die voorbereidende fase.  Vandaag nog altijd trouwens. Op een avond gaven we elkaar een handdruk die we beiden nooit meer zullen vergeten: we gingen ervoor !

Onze eerste groep vormde zich met bedrijfsleiders waarmee we reeds in-company trajecten deden en ook met enkele nieuwe mensen waarmee we nog niet eerder hadden samengewerkt.

Bij de eerste tweedaagse zagen we onnoemelijk snel een vertrouwensband ontstaan , zowel tussen deelnemers onderling en als met ons als begeleiders.
Ook bij alle volgende groepen bleek dat een grote kracht.
CEO’s werden al heel snel mensen die open en eerlijk in overleg gingen met als enige doel: zichzelf oprecht  tonen en over het bedrijf  praten zoals het is, om te leren en te verbeteren.  De link tussen de persoonlijkheid van de CEO, de bedrijfscultuur  en de uitdagingen werd zo snel nog duidelijker. Een andere persoon in de CEO stoel steekt een andere cultuur aan en resulteert in andere zaken waar men tegenaan loopt. Vanuit die verwonderende ontdekking ontstaan leerrijke interacties in de groep waarvan beide partijen enorm veel leren.
Leiders krijgen al snel zicht op hun eigen gewoontes én de mate waarmee ze bij hun teams (onbewust) gedrag uitlokken dat ze niet wensen.

En, brengt mij dat nu de voldoening die ik zocht, zo’n begeleiding van leiders op dat pad ? Absoluut !  Nog steeds !

Geboorte van het leiderschapstraject voor managers

Sommige CEO’s uit de opleiding vroegen ons ook om hen bij te staan in hun bedrijf. Al snel kwam de vraag voor gelijkaardige trajecten voor senior managers en directieleden. Natuurlijk zeiden we daar volmondig ja op !

De CEO en de senior managers gaan in een  vernieuwd, verrijkt contact met een verfijnder jargon aan de slag, wat inspirerend werkt voor iedereen. Dat blijkt de cruciale hefboom tussen MT en middenkader te versterken.

#LeidersInspirerenLeiders

Ik voel telkens zoveel dankbaarheid deze leiders stappen te zien zetten. Elke keer opnieuw sterkt het ons geloof dat de deelnemers echt een kwantumsprong kunnen maken binnen onze leiderschapstrajecten.
De voldoening op hun gezichten als ze huiswaarts keren !

Dat serene gevoel van contact met jezelf, je missie, je omgeving en de wereld…
Dat gevoel van verbindend leiderschap gunnen wij aan alle leiders die ervoor openstaan.
Jullie ook, toch ? Verspreid de vibes in je omgeving en steek je collega’s, partner en kinderen, vrienden en zakenrelaties aan.

De eerste stappen zijn de moeilijkste. Vele leiders durven die eerste stap niet te zetten. Op dat moment helpt het dat een vertrouwenspersoon even bijstaat, dat weten we allemaal. We zien het telkens opnieuw: de schroom of afkeuring (angst) vooraf en het stralen achteraf, zodra het nieuwe toch veilig blijkt te zijn.
Je hoeft niet meteen te springen.
Maak voorzichtig kennis via onze linkedin of facebook pagina’s,
download onze leader’s bullet journal,
kom naar een event,
of neem gewoon contact voor een persoonlijke klankbordafspraak bij een koffietje !

Wij kijken er absoluut naar uit om jou te leren kennen en samen stapjes te zetten naar meer voeldoening en bedrijfssucces !

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.