22 maart… Die avond sta ik voor een groep van een 40-tal ondernemers op een eindsessie van hun jaartraject. We zouden het samen hebben over “Change vanuit cultuur” en de rol die je daar als CEO rond hebt binnen jouw organisatie. Een moment onder gelijkgezinden, waarbij we in een sfeer van vertrouwen denken, voelen en praten over het hedendaagse leiderschap en zijn uitdagingen. We gaan met elkaar in overleg rond wat wij daar zelf kunnen aan doen.

De CEO bepaalt de bedrijfscultuur

Beseffend dat je als CEO de cultuur van je bedrijf bepaalt en dat die cultuur verbonden is met een type leiderschapsstijl, realiseer je je dat je er beter in zal slagen je bedrijf bewust te sturen naarmate je jezelf beter kent.  Alles waarvan je je niet bewust bent, stuurt jou… en dus je bedrijf aan !

Ook al hebben we ’t die avond meer dan gewoonlijk over verschillende culturen in de samenleving, we werken toch zoals gepland rond bedrijfscultuur en de rol van de CEO. De gebeurtenissen in Brussel komen niet rechtstreeks ter sprake. Het gesprek gaat wel richting de wereld rondom de ondernemer, een wereld die alsmaar hogere eisen gaat stellen, een wereld met klanten met hoge verwachtingen en medewerkers die met alsmaar meer “empathie” wensen behandeld te worden. “En ze veranderen tegenwoordig zo gemakkelijk van werkplek…”

 

Wat vragen deze uitdagende tijden van ons als ondernemer?

Die vraag brengt een nieuwe wending in het gesprek. Het wordt stil… Al snel gaan velen met elkaar in overleg. De uitwisselingen gaan dieper, de mens achter de CEO komt aan het woord. Je kan de energie in de zaal voelen aangroeien.

Plots komt Brussel wel dichtbij. De vragen en worstelingen van de CEO beperken zich immers niet tot het bedrijf op zich. Het komt er als CEO op neer de moed op te brengen om jezelf in vraag te stellen en de hefboom in jezelf te zoeken i.p.v. in de omgeving. Dat is soms confronterend maar oh zo leerrijk ! De voorbije jaren ontmoet ik in de bedrijfswereld alsmaar meer mensen die wensen in de spiegel te kijken, die bereid zijn zichzelf in vraag te stellen, op zoek te gaan naar hun eigen aandeel en impact op de wereld rondom hen. Bij de huidige tragische gebeurtenissen borrelen dezelfde vragen op. Als we met z’n allen evolueren naar meer zin voor zelfkennis, bewuster handelen en vanuit dat bewustzijn in interactie gaan met de wereld rondom ons, hoe kaderen we de aanslagen dan binnen dat beeld ? In hoeverre kunnen de terroristen in de spiegel kijken ?  In hoeverre kan het groeiend bewustzijn en een hogere verbondenheid ons behoeden voor dergelijk geweld ? Net als in het bedrijfsleven zien we verschillende ingesteldheden. Sommigen reageren met haat en prediken strijd. Anderen leggen de oorzaak bij de politici en de vluchtelingen. Een heleboel mensen verenigen zich en wakkeren de solidariteit en verbondenheid aan, vol hoop. Sommigen vragen zich af hoe het zo ver is kunnen komen, wat zijn de oorzaken van deze hel, wat is de rol van elk van ons hierin, als individu, als samenleving ?

We gaan in interactie rond voorkeuren en verschillen en bedenken  wat die nieuwe inzichten ons brengen en wat dat betekent voor de manier waarop we ons bedrijf leiden. Wat leren die nieuwe inzichten ons over de maatschappij waarin we leven ? Het hoofd van een organisatie bepaalt ontegensprekelijk de cultuur in een organisatie en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het bepaalt de mate waarin men zorgt voor elkaar of net niet. Het bepaalt de al dan niet vernieuwende manier waarop men elkaar aansteekt richting innovatie. Hoe extrapoleren we dat naar de maatschappij ? Wie of wat is het hoofd daarvan ? In welke mate bepaalt elk individu mee de cultuur van de wereld rondom zich… ? Boeiende vragen waarop we niet zomaar een pasklaar antwoord vinden. Een uitdagend onderwerp voor volgende gesprekken. Wordt vervolgd… ! Als je mee wil van gedachten wisselen hierover, kom dan zeker naar onze dialoogsessie met Jan Bossuyt op 3 mei !

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.