Vragen… voor minder frustratie en betere resultaten

Vraag jij je soms wel eens af wat er nodig is om minder ergernissen en frustraties te voelen, maar een vlottere samenwerking en betere resultaten te bekomen ?

Durf je dan oprecht in de spiegel te kijken en de confrontatie met jezelf aan te gaan ? Oprecht op onderzoek gaan naar wat JIJ kan verbeteren en leren ?

Wij zijn ervan overtuigd dat elke uitdaging een opportuniteit tot groei is… mits je op de juiste manier reageert…. geen zondebokken zoekt… jezelf niet ontziet…

Vraag je eens af :

  • Kun jij je als mens en CEO openstellen voor nieuwe terreinen die je nog niet eerder betrad ?
  •  Kun jij je oordeel even uitstellen en de aangereikte, voor jou nieuwe materie, aftoetsen en onderzoeken, vooraleer je ze wegschuift als “niet zinvol”.
  • Ben jij graag aan het woord en heb jij het dan vooral graag over wat goed loopt, de successen die je behaalde ?  Mocht je het es meer hebben over jouw zoektocht, mocht je es meer in overleg gaan over die domeinen waar je het (nog) niet weet, wat zou er dan anders worden ?
  • Weet jij wat je tegenhoudt om dit te doen ?
  • Mocht je een beetje meer kwetsbaarheid toelaten en medewerkers uitnodigen om samen met jou naar oplossingen te zoeken, samen met jou te leren, hoe zou dat voelen ? Welk effect zou dat hebben ? Op korte termijn ? Op lange termijn ?

Een succesvol leider wil LEREN

Een succesvol leider heeft een niet te stillen honger naar kennis en begrijpen. Binnen het bedrijf wil een succesvol leider mee zijn met de nieuwste trends en in contact zijn met de wereld in evolutie.

Succesvolle leiders zijn belezen en ontwikkelde mensen die willen begrijpen hoe een proces verloopt en waarom het resultaat is wat het is. Ze willen dolgraag impact hebben op dat proces en het verbeteren. Ze willen inzichten verwerven in allerhande verschillende domeinen binnen hun leven. Ze willen de intermenselijke reacties en de teamdynamiek beter begrijpen.

De drang naar kennis en begrjipen is NIET beperkt tot de zakelijke omgeving, ook in privé vinden zij het prettig om de geest te voeden.

De drang is evenmin beperkt tot het tastbare. Integendeel, succesvolle leiders zijn zich bewust van de niet-tastbare elementen die een ongelooflijk belangrijke rol spelen : de bedrijfscultuur, de omgang met elkaar, de mate van vertrouwen en hecht teamwerk, motivaties en energievreters, … die factoren spelen een cruciale, niet te negeren rol.

Het gedrag van de leider is daarbij allesbepalend. Zelfinzicht én de wil om te leren en persoonlijk te verbeteren zijn de sleutels tot succes. Het volstaat NIET om de management theorie te kennen. Succes volgt alleen als de theorie in de praktijk beleefd wordt. Mensen doen niet wat de leider zegt, ze doen wat de leider DOET.

Leren met lotgenoten

Vaak is een mens zich niet bewust van het verschil tussen de intentie en het werkelijk gedrag. Vaak krijgt de leider geen eerlijke, open feedback daarrond.

In de leiderschapsjaartrajecten spitten we dat uit. Lotgenoten en trainers vertellen open en onverbloemd wat ze ervaren, bij zichzelf, ook over de andere deelnemers.

In deze veilige omgeving tonen de deelnemers zichzelf helemaal, hun interesses, hun successen én hun uitdagingen.

Ze stellen zich open voor nieuwe inzichten, zonder weerstand. Het oordeel even uitstellen heet dat…

De deelnemers stellen zichzelf in vraag, op zoek naar oplossingen en verbetermogelijkheden vanuit zichzelf. Ze krijgen stof voor zelfreflectie, een enorme groeiopportuniteit. Ze beseffen dat hun persoonlijke groei de basis is voor de bedrijfsgroei.

In pauzes gaan ze dieper in op de materie en wisselen ze inzichten uit of bevragen collega’s studenten. Gepassioneerd zijn ze op zoek naar verdieping.

Wil jij ook voor jezelf op zoek naar de antwoorden op de hierboven gestelde vragen ? Wil je jezelf beter leren kennen en vooral leren hoe je het nòg beter kan doen ?
Dan is het een goed idee om te starten met een leiderscan:

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.