Van manager naar verbindend leider

Vorige week startte een 6-koppig team ervaren managers hun Managers2Leaders jaartraject “Verbindend Leiderschap”. Managers2Leaders staat voor de evolutie van manager naar leider. Een mooie, open en leergierige groep mensen maakte er een prachtige tweedaagse van op Het Leerhof.

Feedback geven nadat je elkaar pas kent

Als verdieping na de kennismaking gaven we feedback aan elkaar aan de hand van kleurenkaarten. We zijn altijd weer verrast hoe mensen in staat zijn elkaar tastbare en fundamentele feedback te geven, slechts 2 uur nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Verrassend gezien de weerstand die we bij in-company trainingen soms ervaren : daar vinden collega’s die al jarenlang samenwerken het soms moeilijk om elkaar gevat feedback te geven “omdat ze elkaar niet goed genoeg kennen”.

Veiligheid en vertrouwen

Mensen geven geen gevatte feedback als dat niet veilig voelt !  Het doet me plezier om telkens opnieuw vast te stellen hoe snel mensen, binnen het juiste kader, veiligheid en een basis van vertrouwen kunnen opbouwen. Het verraste me ook nu weer hoeveel openheid bleek uit de motivatiebrieven die we vooraf mochten ontvangen. Ik onthul je graag enkele krachtige intenties die ik mocht lezen. Misschien herken je bepaalde uitdagingen en noden ?

  • een deelnemer gaf eerlijk aan soms te twijfelen om in een conflict te moeten stappen of het net zalvender en zachter aan te brengen
  • soms weet ik op voorhand daadkrachtig wat te zeggen, maar hou ik mezelf in op het ogenblik zelf omwille van mogelijke reacties, waardoor ik mijn doel eigenlijk mis
  • ik heb geleerd als manager op te treden, ik wil leren om als leider te denken of te reageren, ook onder stress.
  • ik wil graag ontwikkelen tot een leider die naar het team en de organisatie kijkt en minder naar mezelf.
  • In het verleden heb ik te vaak gezwegen voor de rust… en dat gaf mij een gevoel van ongenoegen. Dat mag veranderen !
  • ik wil meer strategisch werken en minder operationeel. Ik weet dat ik de neiging heb te veel op details te focusen. Ik wil meer stilstaan bij het vooropstellen van concrete (strategische) doelen.
  • de bedoeling is de beste versie van mezelf te worden om zo samen met ons team een gezonde groei te kunnen realiseren !

Bij momenten waanden we ons in zuiderse oorden en dat kwam niet alleen door de hoge temperaturen: het vertrouwen was er erg snel, de openheid was er al in het eerste rondje. Bij de eerste oefeningen viel me de leergierigheid al op en de uitwisselingen werden gaandeweg alsmaar kwetsbaarder en rijker.

Interesse? Dan nodigen we je graag uit om:

  • de eerste stapjes te zetten samen met andere ondernemers op één van onze evenementen
  • een gratis klankbordgesprek aan te vragen. Niet voor watjes, zoveel is zeker !
  • Alvast te starten met een GRATIS leiderscan: test jouw leiderschap (deze leider scan geeft je inzicht in jouw kwaliteiten en uitdagingen als verbindend leider).

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.