In juni start een nieuwe groep in de opleiding M2L – Managers2Leaders. Een krachtige jaaropleiding, dichtbij de praktijk, die een ervaren leidinggevende brengt wat in deze tijden broodnodig is: verbindend leiderschap !

De groep is bijna gevormd, we hebben nog enkele plaatsen vrij.

We hebben nog enkele plaatsen vrij: schrijf je in. In deze groep vind je ervaren managers en directieleden, mensen met een relevante management- en leiderschapservaring; directieleden, managers, teamleaders, projectleiders. Bovenal: mensen die willen investeren in zichzelf en dit samen wensen te doen met gelijkgezinden en zo één of meerdere eerlijke klankborden voor het leven willen verwerven…

Onze trajecten en lezingen kend veel bijval en dat is één van de signalen die onze overtuiging bevestigt : Verbindend Leiderschap zit in de lift !

Wat kunnen managers best leren?

Medewerkers verlangen naar meer verbinding en leiders dienen daar een faciliterende rol in te spelen. De maatschappij vraagt leiders die dat inzien en zich daarin bekwamen: leiders die niet alleen vertrouwen op hun sterk ontwikkelde verstand en ook hun andere zintuiglijke kanalen en talenten weten te ontwikkelen. Dit traject begeleidt ervaren leiders op dat broodnodige pad naar verbindend leiderschap en leert hen naast het verstand vooral de overige zintuigen aan te scherpen en in te zetten.

Om versneld te kunnen leren zijn enkele parameters belangrijk:

  1. Je kan niet leren en evolueren als je dat zelf niet wil. Je dient bereid te zijn enkele offers te brengen: omarm de angst die je mogelijks voelt; vertel open over je gevoelens en uitdagingen; durf hulp vragen, …
  2. Vertrouwen: zonder wederzijds vertrouwen is een groep niet open en wordt het leertempo niet versneld door het groepseffect.
  3. Groepsleden die elkaar vertrouwen stimuleren elkaars leren. Zodra de éne een inzicht verwerft, gaat dat snel over naar de anderen. Deelnemers inspireren elkaar met hun wedervaren. Anderen voelen zich niet langer alleen met hun uitdaging en vinden nieuwe moed, …

Drie parameters die onze jaaropleidingen kenmerken. Spreekt het je aan of heb je zin om jezelf beter te leren kennen? Dan nodigen we je graag uit om:

  • de eerste stapjes te zetten samen met andere ondernemers op één van onze evenementen
  • een gratis klankbordgesprek aan te vragen. Niet voor watjes, zoveel is zeker !
  • Alvast te starten met een GRATIS leiderscan: test jouw leiderschap (deze leider scan geeft je inzicht in jouw kwaliteiten en uitdagingen als verbindend leider).

Vertaling naar de praktijk

Verwacht je niet aan veel theorie, dit is een opleiding die dichtbij de praktijk staat en je op allerlei manieren stimuleert om die extra stap te zetten. Tussen de trainingsdagen werken we individueel en in duo’s, om samen de inzichten te vertalen naar de praktijk. We brengen jullie ook in contact met de ondernemers die de leiderschap jaar trajecten volgen. Samen gaan we voor een inspirerend verhaal waarin we absoluut een evolutie in gang zetten en de vonk laten overslaan naar jullie organisaties.

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.