Het woord feedback heeft een heel negatieve betekenis gekregen in onze cultuur:

  • Negatieve uitlatingen
  • Persoonlijke aanvallen
  • Kritiek
  • Een slechte evaluatie …

Wanneer je aan iemand meegeeft dat je even de tijd wil nemen om feedback te geven dan merk je non verbaal heel snel op dat je boodschap verkeerd is binnen gekomen. Er is een heel negatieve perceptie over het woord feedback ontstaan. Hoe is dat toch gekomen?

Negatieve connotatie

Ik herinner me nog een feedback gesprek waar ik dezelfde negatieve betekenis heb mogen ervaren. Een aantal jaren geleden vroeg mijn baas me om even samen te zitten om een aantal werk gerelateerde zaken te bespreken. Het gesprek verliep op zijn zachtst gezegd niet zo goed. Meer dan een uur heb ik een monoloog mogen aanhoren van wat er allemaal niet goed liep en hoe ik meer mijn best moest doen om de problemen op te lossen. Totaal verbouwereerd en met nog meer vraagtekens heb ik het gesprek afgerond. Ik had totaal geen idee waar dit vandaan kwam en eerlijk gezegd wist ik nog minder wat ik kon doen om dit op te lossen. Het onaangename gevoel van gefaald te hebben en mijn job niet goed te doen, sloeg als een hamer op mijn hoofd.

Ook vandaag hoor ik als trainer en coach nog steeds dezelfde verhalen over feedback. De negatieve connotatie blijft hangen en het woord feedback doet nog steeds de haren staan.

De echte betekenis van feedback

Kennen we eigenlijk nog de echte betekenis van feedback? Als je feedback letterlijk vertaalt, betekent het letterlijk ‘terug voeden’. Dus als je stil staat bij de betekenis kom je eigenlijk tot het ware doel. Feedback betekent terugkoppelen, terug voeden. Er wordt op geen enkele manier verwezen naar negativiteit of onaangename boodschappen. Feedback gaat over het terug koppelen van informatie en feiten om elkaar te voeden en dus niet elkaar neerhalen.

Veel te vaak merk ik op dat de negatieve lading het ware doel van feedback heeft overschreven en dus daarom geen of veel te weinig feedback gegeven wordt uit angst om anderen te kwetsen. Er wordt gezwegen tot de emmer helemaal vol is of er wordt op de man gespeeld.

Veel mensen weten ook niet hoe ze feedback moeten geven. Het zou zo fijn geweest zijn als mijn toenmalige baas had geweten hoe hij mijn feedback gesprek anders had mogen aanpakken. Het zou veel vraagtekens weggewerkt hebben en dat vervelende gevoel van gefaald te hebben zou bij mij verdwenen zijn.

Maar hoe geef je nu feedback ?

Het is mijn kerstcadeau om enkele waardevolle tips mee te geven over feedback:

1) Houd een feedback gesprek kort en krachtig – maximaal 10 minuten

2) Geef altijd een kader mee bij het begin van het gesprek: je wil feedback geven en samen naar een oplossing zoeken

3) Een feedback gesprek vraagt wat voorbereiding

4) De 4 belangrijke stappen bij het geven van feedback:

a. Geef de feiten aan: wat heb je waargenomen? Wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Geef voorbeelden om het te verduidelijken.

b. Vertel wat jouw gevoel hierbij is? Spreek in de Ik-vorm

c. Geef de interpretatie over de feiten. Vertel wat de gevolgen zijn van de acties en welke betekenis jij daar aan gegeven hebt.

d. Zoek samen naar een oplossing of stel een oplossing voor.

5) Rond het gesprek af met duidelijke acties en afspraken

6) Spreek een datum af waarop je een follow-up gesprek inplant.

Feedback is een geschenk, een leermoment. Geef elkaar een geschenk door feedback te geven want zo nodig je anderen uit om te groeien! Wil je groeien of heb je interesse in zelfontplooiing, dan nodigen we je graag uit om:

  • de eerste stapjes te zetten samen met andere ondernemers op één van onze evenementen
  • een gratis klankbordgesprek aan te vragen. Niet voor watjes, zoveel is zeker !
  • Alvast te starten met een GRATIS leiderscan: test jouw leiderschap (deze leider scan geeft je inzicht in jouw kwaliteiten en uitdagingen als verbindend leider).

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.