Het bedrijf Icelandic Gadus

Icelandic Gadus is een toonaangevend Belgisch visverwerkend bedrijf opgericht in 1990. Met 4 state-of-the-art productielijnen kan het een zeer ruim en gevarieerd aanbod garanderen.

Bedrijfscultuur

Frank (CEO) wist dat hij nood had aan een cultuurveranderingstraject. Op zijn zoektocht naar een geschikte partner contacteerde hij Intentif. Nooit eerder stelde een bedrijf de vraag zo helder. Toen bleek dat we op dezelfde golflengte zaten werd het traject snel opgestart. De medewerkers doopten het traject “Marco Polo” en de reis werd aangevat.

Gadus was lang in handen van een familie en werd als dusdanig aangestuurd. Recent had Icelandic het bedrijf overgenomen en een nieuwe CEO aangesteld, Frank heeft erg veel ervaring in de sector en kwam met een plan. Hij wou een aantal ingesleten patronen aanpakken en het bedrijf in een betere koers brengen, richting nog betere resultaten en meer voldoening voor de mensen.

Het ervaren MT was er zich bij aanvang van bewust dat hun kennisniveau meer dan hoog genoeg was. Elk van hen heeft ruime ervaring in zijn/haar discipline. Hun uitdaging lag in de onderlinge verbinding en de coachende leiding van het middenkader. Dit werd aan de hand van de verkennende gesprekken en de kick-off concreet geduid. Het momentum voor groei was gecreëerd en het schip vatte zijn reis aan..

Bedrijfscultuur- en leiderschapsgroeitraject

De ervaren MT ploeg ging voorop en werd gevolgd door de jonge en talentvolle ploeg middenkaders die nog weinig begeleiding hadden genoten. We zetten de eerste stappen in persoonlijke effectiviteit om dan de klemtoon te leggen op hun onderlinge verbinding en verstandhouding in team.

We werkten rond het speerpunt “van samen werken naar samenwerken” en legden de basis voor het verdere groeitraject door vaardigheid te verwerven in

 • Fundamenteel opbouwen van vertrouwen
 • Begrippen van teamwerking
 • Geven van concrete feedback en omgaan met conflicten
 • Coachen en intervisie als weg naar lerende organisatie 

Elke deelnemer kreeg gaandeweg meer zicht op zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en het team. Elk van hen was enthousiast en zette stappen. Echter, de noodzakelijke groei werd nog niet gerealiseerd. Immers, naast training is minstens persoonlijke begeleiding noodzakelijk om het volle potentieel vrij te maken!

In een vervolgstap werd iedereen gevraagd om een reflectieopdracht in te vullen, met daarin veel aandacht voor de praktische implementatie van het geleerde of besprokene. In de daarop volgende individuele coachings werd samen met de coach gewerkt aan de obstakels die de vertaling naar de praktijk tegenhielden. Eens die basis gelegd was, werden intervisiegesprekken ingepland met het oog op het installeren van een coachende en ondersteunende cultuur. De intervisie groepjes werden crossfunctioneel samengesteld met deelnemers uit het managementteam, middenkader en medewerkers. Elke intervisie ging over concrete uitdagingen waar men in de bedrijfsvoering tegenaan liep. Men stelde vast dat “luisteren en vragen stellen” veel baanbrekender resultaat leverde dan “zeggen hoe het moet.”

We zijn zo stilaan klaar voor de volgende stap, waarin:

 • het managementteam
  • heldere keuzes zal maken ivm de bedrijfscultuur nodig voor realisatie van het businessplan
  • die mogelijke shift in cultuur zal concretiseren tot op het niveau van waarden, taalgebruik en gedrag.
 • het middenkader en management team vervolgens die cultuur shift zullen vertalen naar een passende leiderschapsstijl en kader waarbinnen we het beoogde doel kunnen bereiken. Aansluitend zullen we deze leiderschapsstijl trainen en gezamenlijk begeleid in de praktijk neerzetten.
 • de medewerkers helpen om de gekozen bedrijfscultuur concreet te vertalen naar hun werkplek en dagdagelijks gedrag.

Bij Intentif vinden wij duurzame groei cruciaal en daarom zijn we constant op zoek naar verankeringsmogelijkheden. We zullen zeker ook rollen verdelen en afspraken maken zodat het opgebouwde door het team zelf geborgd wordt en voor de verdere werking blijvend kan worden ingezet.

Wordt dra vervolgd…

Wil jij ook meer “flow” in je bedrijf en betere resultaten met minder energievretend trekken en sleuren ?
Ben jij ook bereid in jezelf op zoek te gaan naar je blokkades ? Dan en alleen dan nodigen we je graag uit om:

 • de eerste stapjes te zetten samen met andere ondernemers op één van onze evenementen
 • een gratis klankbordgesprek aan te vragen. Niet voor watjes, zoveel is zeker !
 • Alvast te starten met een GRATIS leiderscan: test jouw leiderschap (deze leider scan geeft je inzicht in jouw kwaliteiten en uitdagingen als verbindend leider).

Vlot betere resultaten halen met je team ?

Kies voor groei als leider en mens.